1C:Contabilitate 8. S-a elaborat relisul 123 Logic cont 8

Inventarierea formularelor cu regim special, Generarea ordinelor de plată, Codul bunurilor materiale în formele de tipar ale documentelor, Calculul concediului după zilele de lucru, Altele.

Inventarierea formularelor cu regim special

  • Conform ordinului Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea a fost adăugat documentul Inventarierea FRS (forma INV-8, anexa 12). Documentul se îndeplinește pe baza de FRSîn răspunderea titularilor și a celor din stoc

Generarea ordinelor de plată

  • A fost realizată posibilitatea de a forma ordin de plată pentru fiecare angajat din documentul Eliberarea salariului

Codul bunurilor materiale în formele de tipar ale documentelor

  • A fost realizată posibilitatea de a regula vizualizarea codul bunurilor materiale în formele de tipar ale documentelor. Utilizatorul poate utiliza Codul catalogului, Articolul sau Codul nomenclator la dorință

Calculul concediului după zilele de lucru

  • A fost adăugată posibilitatea de a calcula tipurilearbitrare de concedii atît după zilele calendaristice cît și după zilele lucrătoare

Altele

 

  • A fost actualizat clasificatorul persoanelor asigurate
  • A fost adăugat tipul nou de calcul - concediul paternal
  • A fost completat calendarul și zilele de sărbătoare pentru anul 2020