1C:Contabilitate 8. S-a elaborat relisul 120 Logic cont 8

Venituri anticipate curente, Introducerea soldurilor a MF în scopuri fiscale, Evidența particulară a MF în evidența fiscală, Rapoartele privind MF în EF.

Venituri anticipate curente

  • La contul 535,2 a fost adăugat un subconto nou: Venituri anticipate curente. Cataloage -> Activitatea întreprinderii -> Venituri ->Venituri anticipate curente

În documentul Închiderea lunei este adăugată posibilitatea de a calcula veniturile anticipate curente
Introducerea soldurilor a MF în scopuri fiscale

Introducerea soldurilor a MF în scopuri fiscale

  •  În documentul Introducerea soldurilor a fost adăugată secțiuneaTransferul soldului de bază al activelor fixe. Datele în secțiune se îndeplinesc pe baza la datele din evidența contabilă și din evidența mijloacelor fixe în evidența fiscală

Îndeplinirea și calculul sumelor se efectueaza conform Hotărîrii Guvernului 1251 din 19.12.2018

Evidența particulară a MF în evidența fiscală

  •  A fost realizată posibilitatea de a duce evidența a MF în EF la fiecare obiect individual conform art. 26/1 a Codului Fiscal și a hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14.03.2007 (cu toate schimbările și completările ulterioare) în următoarele documente:

Intrarea BM, Darea în exploatare a BM – mărește soldul de bază
Realizarea BM, Casarea BM – micșorează soldul de bază
Închiderea lunei – efectuează calculul uzurii MF în EF

Rapoartele privind MF în EF

  • Pentru evidența miscărilor și a uzurii MF în EF în program au fost adăugate 2 rapoarte (Rapoarte ->Suplimentare):

 Borderou evidenței MF în EF (anexa nr. 4 la hotărîrea Guvernului 289 din 14.03.2007)

Mișcările MF în EF (reflectă miscările la intrările/ieșirile a MF în EF la fiecare activ individual)

 

 

 

  1С:Бухгалтерия 8. Выход 120-го релиза Logic-Cont 8