1C:Contabilitate 8. S-a elaborat relisul 120 Logic cont 8

Venituri anticipate curente, Introducerea soldurilor a MF în scopuri fiscale, Evidența particulară a MF în evidența fiscală, Rapoartele privind MF în EF.

Venituri anticipate curente

  • La contul 535,2 a fost adăugat un subconto nou: Venituri anticipate curente. Cataloage -> Activitatea întreprinderii -> Venituri ->Venituri anticipate curente
  • În documentul Închiderea lunei este adăugată posibilitatea de a calcula veniturile anticipate curente

Introducerea soldurilor a MF în scopuri fiscale

  • În documentul Introducerea soldurilor a fost adăugată secțiuneaTransferul soldului de bază al activelor fixe. Datele în secțiune se îndeplinesc pe baza la datele din evidența contabilă și din evidența mijloacelor fixe în evidența fiscală
  • Îndeplinirea și calculul sumelor se efectueaza conform Hotărîrii Guvernului 1251 din 19.12.2018

Evidența particulară a MF în evidența fiscală

A fost realizată posibilitatea de a duce evidența a MF în EF la fiecare obiect individual conform art. 26/1 a Codului Fiscal și a hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14.03.2007 (cu toate schimbările și completările ulterioare) în următoarele documente:

  • Intrarea BM, Darea în exploatare a BM – mărește soldul de bază
  • Realizarea BM, Casarea BM – micșorează soldul de bază
  • Închiderea lunei – efectuează calculul uzurii MF în EF

Rapoartele privind MF în EF

Pentru evidența miscărilor și a uzurii MF în EF în program au fost adăugate 2 rapoarte (Rapoarte ->Suplimentare):

  • Borderou evidenței MF în EF (anexa nr. 4 la hotărîrea Guvernului 289 din 14.03.2007)
  • Mișcările MF în EF (reflectă miscările la intrările/ieșirile a MF în EF la fiecare activ individual)